+34 93 393 89 94 info@guardiolapenalistas.com

 

 

AVÍS LEGAL

SOBRE GUARDIOLA PENALISTAS:


Titular

INÉS GUARDIOLA SÁNCHEZ, advocada col·legiada a l’Il·lustre Colegi d’Advocats de Barcelona amb el número 30039.

NIF

46356928Z

Domicili fiscal

Carrer Balmes 177, 4º2ª, 08006 Barcelona.

Contacte

info@guardiolapenalistas.com

93.393.89.94

OBJECTE:

Mitjançant el present, l’informem de la Condicions Generals d’Ús de la pàgina web https://guardiolapenalistas.com/ (d’ara endavant com a “Lloc Web”, “Portal” o “Pàgina Web”) propietat de la Lletrada Inés Guardiola Sánchez, qui administra aquesta web i on exposa els termes i condicions que regulen el seu accés i ús, donant compliment al que es disposa en la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de Societat de la Informació i del Comerç Electrònic.

Expressament Guardiola Penalistas li sol·licita que llegeixi atentament les condicions d’ús abans d’utilitzar aquesta Pàgina web i que a més ho faci cada vegada que vagi a fer ús del Lloc Web, ja que les mateixes podrien ser modificades.

Si vostè no està d’acord amb l’exposat en l’Avís Legal, li sol·licitem expressament que no accedeixi ni navegui per aquest Portal.

Totes les persones que accedeixin a aquesta Pàgina Web són considerades com a Usuari/s, els qui es comprometen a donar compliment amb les disposicions descrites en l’Avís Legal i els qui accepten sotmetre’s a les mateixes a cada moment que accedeixin a la Web.

Vostè serà considerat Usuari des del moment en què decideixi accedir, visitar, navegar i usar la Pàgina Web, acceptant de manera inherent els seus termes i condicions d’ús. L’accés a la present Pàgina Web i l’ús dels continguts i serveis d’aquesta, implica que l’usuari s’adhereix de manera plena i sense reserves a les condicions que es descriuen en l’Avís Legal en el moment en què aquest accedeixi, quedant vinculat a totes les condicions que s’exposen a continuació, i per tant, consent i declara estar informat sobre elles, les quals s’han posat a la seva disposició. A més, accepta la nostra Política de Privacitat, que li facilitem a través del següent link https://guardiolapenalistas.com/politica-privacidad i la nostra política de Cookies que trobarà descrita en XXXXXX, i així mateix, es compromet a donar compliment de les disposicions legals que fossin aplicables.

Al seu torn, vostè accepta que en qualsevol moment Guardiola Penalistas podrà interrompre o desactivar qualsevol dels continguts de la seva Pàgina Web.

CONDICIONS D’ÚS DEL LLOC WEB:

Guardiola Penalistas l’informa que aquesta Pàgina Web no és una font d’assessorament legal.

L’ús d’aquest Portal Web és de caràcter gratuït, excepte el cost de connexió que tingui la corresponent xarxa de telecomunicacions per a l’Usuari.

A tenor del que es disposa en la Llei i en l’Avís Legal, l’Usuari està obligat a fer un ús diligent i correcte d’aquesta Pàgina Web i dels continguts incorporats en ella. En cas d’incompliment d’aquestes obligacions i perjudicis causats, l’Usuari serà qui respondrà enfront de Guardiola Penalistas o tercers. Per tant, l’Usuari declara que l’ús que faci d’aquesta Pàgina Web serà sota la seva exclusiva i única responsabilitat.

Guardiola Penalistas l’informa que queda totalment prohibit realitzar activitats contràries a la llei, la moral i els bons costums o realitzar activitats amb finalitats que poguessin lesionar els interessos, la imatge, els drets o béns de Guardiola Penalistas o de terceres persones.

L’Usuari es compromet a fer un bon ús del contingut publicat en el Portal, abstenint-se a reproduir-lo, copiar-lo, transformar-lo, distribuir-lo o modificar-lo, excepte en els casos autoritzats per la legislació o quan Guardiola Penalistas l’hagi autoritzat de manera expressa i per escrit, únicament farà ús del Portal amb finalitats personals i particulars.

L’Usuari s’obliga a no fer ús del Lloc web sempre que pogués danyar o deteriorar equips informàtics de Guardiola Penalistas, aquesta Pàgina Web, impedint així l’accés i ús per part de tercers usuaris.

L’Usuari es responsabilitza i es compromet a facilitar a Guardiola Penalistas informació veraç, a través del formulari habilitat per a això o a través dels canals de comunicació que apareixen en la Pàgina Web i, al seu torn, garanteix que mantindrà aquesta informació actualitzada en tot moment. En conseqüència, l’Usuari serà l’únic responsable dels perjudicis que pogués causar el fet que faciliti informació falsa o inexacta.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL:

Tots els continguts del present Lloc web, comprenent així a títol merament enunciatiu, els textos, les imatges, gràfics, fotografies, programari, links i altres continguts audiovisuals o sonors, codi font, etc., són propietat de Guardiola Penalistas o de tercers, comptant sempre amb les corresponents llicències d’explotació de Propietat Intel·lectual.

Les marca, signes distintius i noms comercials, els quals són titularitat de Guardiola Penalistas o de tercers, sense que pugui entendre’s que s’atribueix cap mena de dret sobre els mateixos a l’Usuari.

Per tant, tots els drets que reconeix la normativa de Propietat Intel·lectual i Industrial estan reservats, sense que impliqui una renúncia, transmissió o cessió, total o parcial, de cap dels citats drets per part de Guardiola Penalistas.

Està prohibit copiar, reproduir, transformar, modificar, comunicar públicament i distribuir sota qualsevol mitjà i forma, els continguts del Lloc web, amb finalitats comercials i públiques, excepte quan estigui legalment permès o sigui autoritzat expressament i de manera escrita per la persona titular els citats drets de Propietat Intel·lectual i Industrial, Guardiola Penalistas.

Pel mer fet de navegar en la Pàgina Web de Guardiola Penalistas, l’usuari no adquireix cap mena de dret d’ús dels continguts de la pàgina, únicament, l’usuari tindrà dret de fer ús dels mateixos en l’àmbit estrictament personal, privat i domèstic en els seus sistemes informàtics, sempre que no sigui amb finalitats comercials o professionals.

RESPONSABILITAT DELS CONTINGUTS:

Guardiola Penalistas l’informa que aquesta Pàgina Web no és una font d’assessorament legal, ni constitueix la prestació d’un servei de cap assessorament jurídic. El contingut publicat en el Lloc web pot contenir opinions, sense que estiguin destinades a recomanar una actuació concreta ni un assessorament jurídic concret, ja que no es poden tenir en compte tots els factors de cada cas concret. Per tant, Guardiola Penalistas no aconsella que l’Usuari prengui decisions sobre la informació recollida en els continguts d’aquest Lloc web, sense haver-lo consultat prèviament amb un professional.

Per tot l’exposat en el paràgraf anterior, li recomanem que abans d’aplicar les conclusions extretes dels articles publicats a una determinada problemàtica, li recomanem que el consulti amb un expert. Guardiola Penalistas no es responsabilitzarà de les decisions adoptades, ni dels danys o perjudicis que aquestes poguessin ocasionar, després de llegir conclusions o opinions d’articles publicats en el Lloc web.

Guardiola Penalistas posa a la disposició dels seus Usuaris informació pròpia i de tercers, procurant que la mateixa tingui la major qualitat possible, però no pot garantir l’exactitud, pertinència i actualitat d’aquesta.

HIPERENLLAÇOS I LLOCS ENLLAÇATS:

Cap Usuari podrà establir un hipernenllaç a aquesta Pàgina Web, tret que hagi obtingut autorització prèvia per part de Guardiola Penalistas. Guardiola Penalistas es reserva la facultat de prohibir i inutilitzar els hiperenllaços.

Guardiola Penalistas podria posar a la disposició de l’Usuari informació i continguts a través d’enllaços d’accés a altres llocs web gestionats per tercers, no obstant això, Guardiola Penalistas no pot controlar ni supervisar els continguts inclosos en aquests, sent responsabilitat de l’Usuari la seva navegació en aquests llocs enllaçats. Guardiola Penalistas només serà responsable dels continguts que apareguin en els llocs enllaçats en la mesura en què tingui coneixement efectiu d’aquesta il·licitud, sense que hagi desactivat de manera diligent aquest enllaç. En el moment que consideri i tingui coneixement que algun dels llocs enllaçats és il·lícit i en conseqüència vulnera els drets de terceres persones, Guardiola Penalistas li sol·licita que ens ho comuniqui en la major brevetat possible a través del correu info@guardiolapenalistas.com o del telèfon 93.393.89.94.

Ni els hiperenllaços ni els llocs enllaçats suposen l’existència d’una relació entre Guardiola Penalistas i el propietari del lloc web on apareix el hiperenllaç o del propietari del lloc enllaçat, ni l’aprovació per part de Guardiola Penalistas dels continguts d’aquestes pàgines.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

Vostè podrà trobar la informació sobre el tractament de les seves dades de caràcter personal en el següent enllaç https://guardiolapenalistas.com/politica-privacidad.

MODIFICACIÓ DE LES CONDICIONS:

Guardiola Penalistas es reserva el dret de canviar o modificar els continguts del Lloc web, de manera total o parcial i sense previ avís, així com els termes i condicions d’ús i navegació. Els termes i condicions d’ús estaran sempre actualitzats i publicats en el Lloc web, podent vostè accedir als mateixos en qualsevol moment.

LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ COMPETENT:

El present Avís Legal es regeix en tot i cadascun dels seus extrems per la llei espanyola i, tret que s’estableixi una altra cosa en la normativa aplicable, qualsevol conflicte serà sotmès per les parts pels jutges i tribunals de Barcelona.

MÉS INFORMACIÓ:

Per a qualsevol mena d’informació addicional o suggeriment, Guardiola Penalistas li sol·licita que es posi en contacte amb info@guardiolapenalistas.com